توزیع افطاری در حرم حضرت معصومه(س)

هرشب در ماه مبارک رمضان طبق سنت سالهای گذشته در حرم حضرت معصومه(س) زمان افطار از زائرین و میهمانان پذیرایی می شود.

 

توزیع افطاری در حرم حضرت معصومه(س) - تصویر 1

 

توزیع افطاری در حرم حضرت معصومه(س) - تصویر 2

 

توزیع افطاری در حرم حضرت معصومه(س) - تصویر 3

 

توزیع افطاری در حرم حضرت معصومه(س) - تصویر 4

 

توزیع افطاری در حرم حضرت معصومه(س) - تصویر 5

 

توزیع افطاری در حرم حضرت معصومه(س) - تصویر 6

 

توزیع افطاری در حرم حضرت معصومه(س) - تصویر 7

 

توزیع افطاری در حرم حضرت معصومه(س) - تصویر 8

 

توزیع افطاری در حرم حضرت معصومه(س) - تصویر 9

 

توزیع افطاری در حرم حضرت معصومه(س) - تصویر 10

 

توزیع افطاری در حرم حضرت معصومه(س) - تصویر 11

 

توزیع افطاری در حرم حضرت معصومه(س) - تصویر 12

 

توزیع افطاری در حرم حضرت معصومه(س) - تصویر 13

 

توزیع افطاری در حرم حضرت معصومه(س) - تصویر 14

 

توزیع افطاری در حرم حضرت معصومه(س) - تصویر 15

 

توزیع افطاری در حرم حضرت معصومه(س) - تصویر 16

 

توزیع افطاری در حرم حضرت معصومه(س) - تصویر 17

 

توزیع افطاری در حرم حضرت معصومه(س) - تصویر 18

 

توزیع افطاری در حرم حضرت معصومه(س) - تصویر 19

 

توزیع افطاری در حرم حضرت معصومه(س) - تصویر 20

 

توزیع افطاری در حرم حضرت معصومه(س) - تصویر 21

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه