تمام توانایی های شگفت انگیز ترین سگ دنیا؛ از خیاطی تا روزنامه خوانی!

جانت برتون ۵۶ ساله صاحب سگی است که توانسته با آموزشهای لازم کارهایی نظیرحمام ،اتو کردن پیانو زدن انجام بازی تنیس و دیگر کارها را به او یاد دهد این خانم گفته من توانستم به سگم یاد دهم که چگونه مثل یک دکتر لباس بپوشد و رفتار کند همچنین او خیاطی را هم یاد گرفته این سگ دو  سال و نیمه حتی می تواند روزنامه بخواند نکته جالب اینکه این حیوان حتی زودتر از یک انسان توانایی راه رفتن را کسب کرد او در نه ماهگی می توانست راه برود.

 

 

تمام توانایی های شگفت انگیز ترین سگ دنیا؛ از خیاطی تا روزنامه خوانی! - تصویر 1

تمام توانایی های شگفت انگیز ترین سگ دنیا؛ از خیاطی تا روزنامه خوانی! - تصویر 2

 

تمام توانایی های شگفت انگیز ترین سگ دنیا؛ از خیاطی تا روزنامه خوانی! - تصویر 3

تمام توانایی های شگفت انگیز ترین سگ دنیا؛ از خیاطی تا روزنامه خوانی! - تصویر 4

تمام توانایی های شگفت انگیز ترین سگ دنیا؛ از خیاطی تا روزنامه خوانی! - تصویر 5

تمام توانایی های شگفت انگیز ترین سگ دنیا؛ از خیاطی تا روزنامه خوانی! - تصویر 6

 

تمام توانایی های شگفت انگیز ترین سگ دنیا؛ از خیاطی تا روزنامه خوانی! - تصویر 7

تمام توانایی های شگفت انگیز ترین سگ دنیا؛ از خیاطی تا روزنامه خوانی! - تصویر 8

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه