تغییر چهره پس از هفت نسل

این خانم به نام کاترین با یافتن عکس های قدیمی از هفت نسل قبل از خودش که به حدود ۲۰۰ سال قبل باز میگردد تصمیم گرفته است چهره خود را با مادر بزرگ و اجداد مادریش مقایسه کند. در هر عکس او خودش را مشابه جد خود آرایش کرده تا بتواند تفاوت ها را تشخیص دهد.

 

 

 

تغییر چهره پس از هفت نسل - تصویر 1

مقایسه با مادر مادر مادر مادربزرگ

 

 

 

تغییر چهره پس از هفت نسل - تصویر 2

مقایسه با مادر مادر مادربزرگ

 

 

 

تغییر چهره پس از هفت نسل - تصویر 3

مقایسه با مادر مادربزرگ

 

 

 

تغییر چهره پس از هفت نسل - تصویر 4

مقایسه با مادربزرگ

 

 

 

تغییر چهره پس از هفت نسل - تصویر 5

خود کاترین

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه