تصویر آناتومیک روی مدل زنده

این نقاشی ماهیچه ای آناتومیک خارق العاده توسط تیم دانشجویان پزشکی دانشگاه استرالیا بر روی بدن این داوطلب کشیده شده است. این داوطلب برای تمام شدن نقاشی مجبور شده تا 18 ساعت در جای خود بنشیند تا نقاشی دانشجویان تکمیل گردد.

 

تصویر آناتومیک روی مدل زنده - تصویر 1

تصویر آناتومیک روی مدل زنده - تصویر 2

تصویر آناتومیک روی مدل زنده - تصویر 3

تصویر آناتومیک روی مدل زنده - تصویر 4

تصویر آناتومیک روی مدل زنده - تصویر 5

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه