تصاویر جذاب و دیدنی روز کمیاب جمعه ۱۳ تیر ۹۳. مراسم ازدواج سنتی بوسنی ها. نمایش خیابانی در بروکسل. فروشنده ای در آلمان پیرو مسابقه فوتبال آلمان و فرانسه میوه هایش را به شکل پرچم این دو کشور درآورده است. بدون شرح. کشیدن تصاویر سه بعدی روی شالیزارها برای جذب توریست (شنیانگ چین). مسابقه نگه داشتن سر گاوهای وحشی در کلرادو آمریکا. بچه هایی که در جشن فارغ التحصیلی کودکستانشان در حال ژست گرفتن برای عکس هستند. بدون شرح. گرفتار شدن رپ تایل ۳۵ کیلوگرمی در توالت خانه ای در چین توسط گروه آتشنشان. حیوانا ...

تصاویر جذاب و دیدنی روز کمیاب جمعه ۱۳ تیر ۹۳

16-Tasavir[WwW.KamYab.ir]

مراسم ازدواج سنتی بوسنی ها


01-Tasavir[WwW.KamYab.ir]

نمایش خیابانی در بروکسل


02-Tasavir[WwW.KamYab.ir]

فروشنده ای در آلمان پیرو مسابقه فوتبال آلمان و فرانسه میوه هایش را به شکل پرچم این دو کشور درآورده است.


03-Tasavir[WwW.KamYab.ir]

بدون شرح


04-Tasavir[WwW.KamYab.ir]

کشیدن تصاویر سه بعدی روی شالیزارها برای جذب توریست (شنیانگ چین)


05-Tasavir[WwW.KamYab.ir]

مسابقه نگه داشتن سر گاوهای وحشی در کلرادو آمریکا


06-Tasavir[WwW.KamYab.ir]

بچه هایی که در جشن فارغ التحصیلی کودکستانشان در حال ژست گرفتن برای عکس هستند


07-Tasavir[WwW.KamYab.ir]

بدون شرح


08-Tasavir[WwW.KamYab.ir]

گرفتار شدن رپ تایل ۳۵ کیلوگرمی در توالت خانه ای در چین توسط گروه آتشنشان


09-Tasavir[WwW.KamYab.ir]

حیوانات خانگی وحشتناک دکتر امین شیرزاد در افغانستان


10-Tasavir[WwW.KamYab.ir]

عکس العمل ملکه آینده انگلستان بعد از شکست تنیسور کشورش


11-Tasavir[WwW.KamYab.ir]

بدون شرح


12-Tasavir[WwW.KamYab.ir]

به دلیل نکشیدن ترمز دستی این ماشین خود به خود از بالای سراشیبی راه افتاده و بر روی درخت ها معلق مانده است/چین


13-Tasavir[WwW.KamYab.ir]

شادی بعد از برد ۳-۰ تیم سان دیاگو


14-Tasavir[WwW.KamYab.ir]

جوجه تیغی زیبای تایلند


15-Tasavir[WwW.KamYab.ir]

بدون شرح


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه