تصاویر استثنایی از زندگی زیر آب

الکس وویر و الکس روبود دو دوست قدیمی، مجموعه ای شگفت انگیز و استثنایی از زندگی در زیر آب را عکاسی کرده اند. ثبت لحظاتی منحصر به فرد با پنگوئن‌ها، دلفین ها، کوسه ها و نهنگ.

 

 

 

تصاویر استثنایی از زندگی زیر آب - تصویر 1

 

 

تصاویر استثنایی از زندگی زیر آب - تصویر 2

 

 

تصاویر استثنایی از زندگی زیر آب - تصویر 3

 

 

تصاویر استثنایی از زندگی زیر آب - تصویر 4

 

 

تصاویر استثنایی از زندگی زیر آب - تصویر 5

 

 

تصاویر استثنایی از زندگی زیر آب - تصویر 6

 

 

تصاویر استثنایی از زندگی زیر آب - تصویر 7

 

 

تصاویر استثنایی از زندگی زیر آب - تصویر 8

 

 

تصاویر استثنایی از زندگی زیر آب - تصویر 9

 

 

تصاویر استثنایی از زندگی زیر آب - تصویر 10

 

 

تصاویر استثنایی از زندگی زیر آب - تصویر 11

 

 

تصاویر استثنایی از زندگی زیر آب - تصویر 12

 

 

تصاویر استثنایی از زندگی زیر آب - تصویر 13

 

 

تصاویر استثنایی از زندگی زیر آب - تصویر 14

 

اقیانوس

تصاویر استثنایی از زندگی زیر آب - تصویر 15

دریا

 

تصاویر استثنایی از زندگی زیر آب - تصویر 16

زندگی زیر آب

 

تصاویر استثنایی از زندگی زیر آب - تصویر 17

 

 

تصاویر استثنایی از زندگی زیر آب - تصویر 18

 

 

تصاویر استثنایی از زندگی زیر آب - تصویر 19

 

 

تصاویر استثنایی از زندگی زیر آب - تصویر 20

 

 

تصاویر استثنایی از زندگی زیر آب - تصویر 21

 

 

تصاویر استثنایی از زندگی زیر آب - تصویر 22

 

 

تصاویر استثنایی از زندگی زیر آب - تصویر 23

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه