ترکیب شفق شمالی با گدازه های نارنجی رنگ فوران آتشفشان در ایسلند

این عکس های شگفت انگیز توسط استفان برنر 31 ساله توریستی در ایسلند گرفته شده اند که ترکیب شفق شمالی با رنگ نارنجی ناشی از گدازه های آتشفشانی را نشان می دهند.

استفان یک مهندس نرم افزار بوده و این عکس ها را با یک دوربین حرفه ای DSLR گرفته است.

ترکیب شفق شمالی با گدازه های نارنجی رنگ فوران آتشفشان در ایسلند

ترکیب شفق شمالی با گدازه های نارنجی رنگ فوران آتشفشان در ایسلند

ترکیب شفق شمالی با گدازه های نارنجی رنگ فوران آتشفشان در ایسلند

ترکیب شفق شمالی با گدازه های نارنجی رنگ فوران آتشفشان در ایسلند

ترکیب شفق شمالی با گدازه های نارنجی رنگ فوران آتشفشان در ایسلند

ترکیب شفق شمالی با گدازه های نارنجی رنگ فوران آتشفشان در ایسلند

پیامک عاشقانه برای همسر
جملات عاشقانه عارفانه کوتاه
تولد نوزاد 7 کیلویی از مادر 28 ساله آمریکایی
عکس هایی از زیباترین رودخانه ی جهان در کلمبیا
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه