تبلیغات جالب یک خمیر دندان

تبلیغات جالب یک خمیر دندان با نام ماکسیم است که درون دندان ها را با سازه هایی از تمدن بشری در مصر و یونان نشان میدهد. منظور از پخش این تبلیغات این است که دندان مانند آثار باستانی و بناهای تاریخی ارزشمند است لذا با ندانم کاری باعث تخریب این آثار باستانی و ارزشمند در دهان خود نشوید


 

تبلیغات منتشر شده جالب از یک خمیر دندان +عکس

تبلیغات منتشر شده جالب از یک خمیر دندان +عکس

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه