تبدیل لباس های کهنه به مجسمه های مدرن

هنرمند کوبایی نه طراحند و نه خیاط! بلکه مجسمه سازانی هستند که به لباس های کهنه زندگی تازه ای بخشیده اند. استعداد و تلاش منحصر بفرد آنها مورد استقبال مطبوعات و رسانه های بسیاری به ویژه شیکاگو سان تایمز، هافینگتون پست، روزنامه واشنگتن پست و وال استریت ژورنال قرار گرفته است.
 
 
 

 

تبدیل لباس های کهنه به مجسمه های مدرن - تصویر 1

 

تبدیل لباس های کهنه به مجسمه های مدرن - تصویر 2

 

تبدیل لباس های کهنه به مجسمه های مدرن - تصویر 3

 

تبدیل لباس های کهنه به مجسمه های مدرن - تصویر 4

 

تبدیل لباس های کهنه به مجسمه های مدرن - تصویر 5

 

تبدیل لباس های کهنه به مجسمه های مدرن - تصویر 6

 

تبدیل لباس های کهنه به مجسمه های مدرن - تصویر 7

 

تبدیل لباس های کهنه به مجسمه های مدرن - تصویر 8

 

تبدیل لباس های کهنه به مجسمه های مدرن - تصویر 9

 

تبدیل لباس های کهنه به مجسمه های مدرن - تصویر 10

تبدیل لباس های کهنه به مجسمه های مدرن

تبدیل لباس های کهنه به مجسمه های مدرن - تصویر 11

تبدیل لباس های کهنه به مجسمه های مدرن

تبدیل لباس های کهنه به مجسمه های مدرن - تصویر 12

تبدیل لباس های کهنه به مجسمه های مدرن

تبدیل لباس های کهنه به مجسمه های مدرن - تصویر 13

 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه