عکس های جالب و دیدنی از برگ ریزان یک درخت 1400 ساله ژینکو در معبدی بودایی در چین که پیرامون خود را به اقیانوسی زرد از برگ هایش تبدیل کرده است. درخت کهن دار یا همان ژینکو به دلیل قدمت 200 میلیون ساله اش به فسیل زنده مشهور است و از اهمیت زیادی برخوردار است.

عکس های جالب و دیدنی از برگ ریزان یک درخت 1400 ساله ژینکو در معبدی بودایی در چین که پیرامون خود را به اقیانوسی زرد از برگ هایش تبدیل کرده است.

برگ ریزان رویایی درخت 1400 ساله ژینکو در معبدی بودایی در چین (1)

برگ ریزان رویایی درخت 1400 ساله ژینکو در معبدی بودایی در چین (2)

برگ ریزان رویایی درخت 1400 ساله ژینکو در معبدی بودایی در چین (3)

برگ ریزان رویایی درخت 1400 ساله ژینکو در معبدی بودایی در چین (4)

برگ ریزان رویایی درخت 1400 ساله ژینکو در معبدی بودایی در چین (5)

درخت کهن دار یا همان ژینکو به دلیل قدمت 200 میلیون ساله اش به فسیل زنده مشهور است و از اهمیت زیادی برخوردار است.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه