برف‌ بازی عرب ‎ها

سرزمین عربستان آب و هوایی بیابانی دارد و بارش برف در آنجا اتفاقی بسیار نادر به‎شمار می‎رود. در برخی مناطق این کشور هر چندصدسال یکبار برف می‎آید.
 
 
 

برف‌ بازی عرب ‎ها - تصویر 1

 
برف‌ بازی عرب ‎ها - تصویر 2
 
برف‌ بازی عرب ‎ها - تصویر 3
 
برف‌ بازی عرب ‎ها - تصویر 4
 
برف‌ بازی عرب ‎ها - تصویر 5
 
برف‌ بازی عرب ‎ها - تصویر 6
 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه