ایده جالب یک هنرمند برای دکل برق

تعدادی از دانشجویان هنر در آلمان ایده ای جالب برای تزئیین یک دکل برق اجرا کرده اند. آنها با استفاده از شیشه های رنگین این دکل برق را به یک اثر هنری تبدیل کرده اند و ظاهر زشت و خشک این دکل برق را کلا تغییر داده اند.

 

 

ایده جالب یک هنرمند برای دکل برق - تصویر 1

ایده جالب یک هنرمند برای دکل برق - تصویر 2

ایده جالب یک هنرمند برای دکل برق - تصویر 3

ایده جالب یک هنرمند برای دکل برق - تصویر 4

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه