اسب های 9 متری در اسکاتلند

"The Kelpies" دو مجسمه سر اسب بسیار بزرگ در کنار کانال کلاید ، در پارک مارپیچ ، در Falkrik ، اسکاتلند است. این مجسمه های 9 متری نزدیک به 300 تن وزن دارند و توسط هنرمند و مجسمه سازی به نام Andy Scott ساخته شده اند.

 

اسب های 9 متری در اسکاتلند - تصویر 1

اسب های 9 متری در اسکاتلند - تصویر 2

اسب های 9 متری در اسکاتلند - تصویر 3

اسب های 9 متری در اسکاتلند - تصویر 4

اسب های 9 متری در اسکاتلند - تصویر 5

اسب های 9 متری در اسکاتلند - تصویر 6

اسب های 9 متری در اسکاتلند - تصویر 7

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه