آرشیو محرمانه آتلیه طالبان

"توماس ورزاک" عکاس آژانس عکس مگنوم که در سال 2001 در قندهار مشغول عکاسی بود، به طور اتفاقی با آرشیو عظیمی از عکسهای اعضای طالبان مواجه می‌شود که در عکاسخانه‌ای به نام شاه و در دوران حضور طالبان در قندهار گرفته شده است.
 
 
به گزارش سرویس عکس فرارو، در این عکاسخانه تعداد زیادی از اعضای گروه طالبان به دستور ملاعمر برای گذرنامه‌هایشان عکس گرفته‌اند. عکسهایی که در آن با یک دست گل و گلدان را نگه داشته‌ا‌ند و در دستی دیگر اسلحه و در بعضی موارد ژستهای بسیار مهربانانه‌ای هم دارند.
 
 
طالبان در ابتدای قدرت‌گرفتن عکاسی را به طور کلی ممنوع اعلام کرد و بسیاری از عکاسخانه‌ها را به تعطیلی کشاند؛ اما بعد از مدتی اجازه داد تا دوباره کارشان را شروع کنند با این تفاوت که کسی حق عکاسی از اعضای طالبان را نداشت. "سعید کمال" صاحب عکاسخانه‌ی شاه درباره‌ی گرفتن این عکسها میگوید: "باید عکسها را به صورت محرمانه و در اتاق پشتی میگرفتم و کسی نباید متوجه وجود آنها می‌شد."
 
 
ورزاک عکسها را از "سعید کمال" که پس از خروج طالبان جرات می‌کند تا آنها را در ویترین خود به نمایش بگذارد، به قیمت 20 تا 40 دلار خریداری می‌کند و در سال 2004 در کتابی به نام طالبان منتشر می‌کند.
 
 
 
آرشیو محرمانه آتلیه طالبان - تصویر 1
 
آرشیو محرمانه آتلیه طالبان - تصویر 2
 
آرشیو محرمانه آتلیه طالبان - تصویر 3
 
آرشیو محرمانه آتلیه طالبان - تصویر 4
 
آرشیو محرمانه آتلیه طالبان - تصویر 5
 
آرشیو محرمانه آتلیه طالبان - تصویر 6
 
آرشیو محرمانه آتلیه طالبان - تصویر 7
 
آرشیو محرمانه آتلیه طالبان - تصویر 8
 
آرشیو محرمانه آتلیه طالبان - تصویر 9
 
آرشیو محرمانه آتلیه طالبان - تصویر 10
 
آرشیو محرمانه آتلیه طالبان - تصویر 11
 
آرشیو محرمانه آتلیه طالبان - تصویر 12
 
آرشیو محرمانه آتلیه طالبان - تصویر 13
 
آرشیو محرمانه آتلیه طالبان - تصویر 14
 
آرشیو محرمانه آتلیه طالبان - تصویر 15
 
آرشیو محرمانه آتلیه طالبان - تصویر 16
 
آرشیو محرمانه آتلیه طالبان - تصویر 17
 
آرشیو محرمانه آتلیه طالبان - تصویر 18
 
آرشیو محرمانه آتلیه طالبان - تصویر 19
 
آرشیو محرمانه آتلیه طالبان - تصویر 20
 
آرشیو محرمانه آتلیه طالبان - تصویر 21
 
آرشیو محرمانه آتلیه طالبان - تصویر 22
 
آرشیو محرمانه آتلیه طالبان - تصویر 23
 
آرشیو محرمانه آتلیه طالبان - تصویر 24
 
آرشیو محرمانه آتلیه طالبان - تصویر 25
 
آرشیو محرمانه آتلیه طالبان - تصویر 26
 
آرشیو محرمانه آتلیه طالبان - تصویر 27
 
آرشیو محرمانه آتلیه طالبان - تصویر 28
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه